[Migration] Razgovor o iseljavanju muslimanskog stanovništva u Tursku na portalu Algoritam

Tekst je prenesen sa Algoritam.net (LINK). Thomas Schad je doktorand na Slobodnom univerzitetu* u Berlinu gdje izučava iseljavanje muslimanskog stanovništva iz bivše Jugoslavije u Tursku i pitanja vjerskog i nacionalnog identiteta. Kako je Osmansko carstvo postepeno gubilo teritoriju na Balkanu tokom 19. stoljeća, tako su i novonastale balkanse države protjerivale svoje muslimansko stanovništvo. Da li … Mehr [Migration] Razgovor o iseljavanju muslimanskog stanovništva u Tursku na portalu Algoritam